Arbetar som skolbibliotekarie på Kungsgårdsskolan, Klockarskolan och Dahlander kunskapscentrum.