Talböcker med Legimus

Elever med olika sorters läs- och skrivsvårigheter kan genom skolbiblioteket få tillgång till talböcker via Legimus.