Källkritik

Källkritik innebär att du kritiskt granskar de källor du använder för att kunna avgöra deras trovärdighet. Källkritik har alltid varit viktigt, men i dagens samhälle där vi får mycket av vår information från internet är det viktigare än nånsin att ha ett källkritiskt synsätt.

På internet kan vem som helst skriva, publicera och sprida information. Det är det som är internets stora styrka – men det gör det också betydligt svårare att sålla och bedöma informationen. Det finns otroligt många olika källor, och alla ger sin bild av verkligheten. Information kan vara vinklad eller rentav falsk.

Dessutom påverkar det du gör på internet vilka källor du tar del av. De sökningar du gör, det du köper, vilka du följer på sociala medier, påverkar vilka träffar du får på Google eller vad du får upp i ditt flöde i sociala medier.

Fyra kriterier

När man pratar om källkritik brukar man prata om fyra olika kriterier:

Äkthetskriteriet

Är informationen det den utger sig för att vara? Är källan äkta eller falsk? Ett original eller en kopia?

Tidskriteriet

Hur gammal är källan? Finns det nyare information som gjort informationen inaktuell?

Beroendekriteriet

Är källan fristående eller bygger den på andra källor? På vilket sätt?

Tendenskriteriet

Finns det värderingar i källan? Vems intressen företräder källan? Finns det motstridig information från andra källor?

Checklista för källkritik

När du ska bedöma en webbsidas trovärdighet är ett bra tips att gå igenom Skolverkets checklista för källkritik.

Hämtad härifrån: http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/fakta/lathund-1.151074

Vem har gjort webbsidan?

Är det en myndighet? Är det en organisation?
Är det ett företag? Är det en privatperson?
Är det någon som kan ämnet?
Är det någon du litar på?

Varför är webbsidan gjord?

För att informera om något? För att luras?
För att sprida en åsikt?
För att sälja något? För att underhålla?

Hur ser webbsidan ut?

Har den kontaktinformation?
Har den fungerande länkar?
Har den trovärdiga källhänvisningar?
Har den senast granskad-datum?

Kan du få information från andra ställen?

Har du jämfört med vad du redan vet?
Har du jämfört med andra källor?