Informationssökning

Vad är egentligen informationssökning? Det är förstås att söka efter information, och det kan man göra i princip överallt – i böcker, tidningar, bilder, genom att prata med människor. De flesta söker efter information varje dag, på olika sätt, kanske utan att tänka på det. Här ligger fokus på att söka information på internet.

Informationssökning består av flera steg. Det börjar med att man har ett informationsbehov: att det är något man behöver eller vill veta. Det kan vara vilken temperatur det är ute, vad den där skådisen i den där filmen hette, eller att ta reda på fakta om ett ämne för ett skolarbete. Att fundera på exakt vad det är man egentligen vill veta gör det lättare att hitta information. Ju mer specifikt desto bättre, många gånger. Det är lättare att hitta information om man har en eller flera frågor snarare än bara ett brett ämne. Säg att du till exempel ska göra ett skolarbete om USA. Söker du på bara ”USA” får man extremt många träffar, och väldigt många av dem kommer du inte ha nytta av i ditt arbete. Om du istället väljer ut frågor att besvara blir din informationssökning lättare. ”Vad är USA:s största exportvaror?” ”Hur bildades USA?”.

Nästa steg är att bestämma dig för var du söker efter information. Ska du titta i böcker, fråga någon, eller söka på Google? Var man ska söka beror på vilket informationsbehov man har. Vill du ha fakta om Ryssland för ett skolarbete är det kanske bäst att söka på nätet, men om du vill veta hur din mormor hade det när hon var liten är det förstås bäst att fråga din mormor.

Sedan genomför du sökningen. Kanske hittar du alldeles för mycket och måste smalna av din sökning. Kanske hittar du inte tillräckligt och måste utöka den. Kanske kan man prova andra sökord, lägga till fler sökord eller prova att söka på synonymer. Troligtvis får du fler träffar om man provar att söka på engelska i stället för på svenska.

När du hittat information måste man därefter granska den. Verkar informationen trovärdig? Kan jag lita på informationen? Vem ligger bakom den? Det är det här som är källkritik och det är jätteviktigt. Det spelar ingen roll om man hittat massor mycket information om den visar sig inte stämma.

Till slut utvärderar du sökningen och den information du har hittat. Räcker det eller behöver du mer information? Kanske har du hittat något annat intressant som kan vara bra att söka vidare på? Efter det här steget kan det vara värt att börja om på steg ett och fortsätta hela cirkeln om och om igen tills du är nöjd med den information du hittat.

Skriv ner allt!

Det är jätteviktigt att skriva ner alla källor man hittar. Ofta tror man att man kommer att komma ihåg vilka sidor man besökt och vilka ord man sökt på, men det är inte alltid så lätt. Skapa ett worddokument och klistra in alla webbadresser (ctrl+c, ctrl+v) där du har hittat informationen. Beskriv kort vad det handlar om, samt vilket datum du hittade informationen. På internet kan sidor dessutom ändras eller försvinna, och därför är det viktigt att hålla koll på när du hittade källan.