Om skolbiblioteken

Skolbiblioteken i Säters kommun är en resurs i den pedagogiska verksamheten och ett stöd för elevernas lärande. I kommunen finns en skolbiblioteksplan som styr bibliotekens verksamhet. 

Skolbibliotekens uppdrag

  Skolbibliotekets uppdrag är att bidra till elevernas måluppfyllelse, genom att stärka elevernas läs- och språkutveckling samt medie- och informationskunnighet.
  Skolbiblioteken ska inte bara vara det fysiska rummet utan också ett stöd för pedagogerna och en del av den pedagogiska verksamheten.

  På denna webbplats kan du söka bland böcker och medier på Kungsgårdsskolan, Klockarskolan och Dahlander Kunskapscentrum. För att komma till Säters folkbibliotek, inklusive skolbiblioteken på Stora Skedvi och Enbacka skola, gå till bibliotek.sater.se

  Talböcker genom Legimus

  Genom skolbiblioteket kan elever med någon form av läsnedsättning få tillgång till talböcker genom Legimus. 

  Läs mer på www.legimus.se eller kontakta skolbiblioteket för mer information.