Källhänvisningar och källförteckning

En källförteckning ska du skriva för att visa vilka källor du använt i ett arbete. Det gör du för att göra din text mer trovärdig. Om du till exempel skriver ett referat ska du också källhänvisa i texten.

Källförteckning

 • Ska skrivas i bokstavsordning.
 • Ska ha rubriken Källförteckning och läggs sist i din text.
 • Ska innehålla tillräckligt med information om källan för att läsaren av din text ska kunna hitta exakt samma källa igen vid ett senare tillfälle.
 • Det räcker aldrig att bara ange länken till en websida.
 • Följ mallen nedan. Utelämna den information som inte går att hitta.

Källförteckningen ska innehålla följande:

Om det är en Internetkälla:

Författarens namn. ”Textens rubrik”. Websidans namn. Länken (datum för när du hämtade informationen)

t.ex.

Andersson, Kim. ”Om Carl Larsson”. Carl Larsson museet. www.carllarsson.se (20170407)

 

Om det är en tidningsartikel:

Författarens namn, årtalet när artikeln skrevs. ”Artikelns titel”. Tidningens namn (datum när artikeln publicerades)

t.ex.

Liljeberg, Johan, 2014. ”Carl Larssons arv”. Dalarnas dagblad (20160509)

 

Om det är en bok:

Författarens namn. (utgivningsår). Bokens titel.

t.ex.

Nilsson, Anna. (1999). En konstnär, ett liv: Carl Larsson.

 

Källhänvisning i texten (framförallt åk 9)

Även i löpande text kan du hänvisa till din källa. Det gör din egen text mer formell och trovärdig.

När du gör ett referat av en källa i din egen text kan du hänvisa till källan genom att använda en referatmarkör, skriva dit källhänvisningen (referensen) och sedan sammanfattningen och din kommentar på innehållet.

 

Det kan t.ex. se ut så här:

Anna, som intervjuas i Emma Lofors artikel ur DN 2008-03-15, beskriver hur hon…

I artikeln ”Roligare att vara prinsessa än Batman, tyckte Kalle” i Dagens Nyheter 2011-06-22 skriver Peter Letmark att…

I boken Silverapan (2004) visar Gunilla Ambjörnsson

På webbsidan www.tekniskamuseet.se (2018-01-25) under rubriken ”Energi och miljö” förklarar de hur…

Referatmarkörer

 • beskriver
 • tycker
 • understryker
 • påpekar
 • anser
 • påstår
 • hävdar
 • belyser
 • förklarar
 • förnekar
 • diskuterar
 • visar
 • skriver
 • konstaterar
 • insisterar
 • gör gällande
 • lyfter fram