Om skolbiblioteket

Skolbiblioteken i Säters kommun är en viktig resurs i den pedagogiska verksamheten och ett stöd för elevernas lärande, framför allt inom områdena läsning och informationskompetens. I kommunen finns en skolbiblioteksplan som styr bibliotekens verksamhet. 

Skolbibliotekens uppdrag

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och ungdomar i behov av stöd, barn och ungdomar med annat modersmål, samt pojkars behov av lässtimulans.

Skolbiblioteket

  • bidrar till att både elever och lärare får tillgång till såväl fysiska som digitala pedagogiska verk-tyg, samt vägledning i att välja och använda dem
  • bidrar till att eleverna utvecklar sin språkliga förmåga och förmågan att läsa och förstå texter av olika slag
  • stödjer eleverna i att uppnå sina mål utifrån varje elevs individuella förutsättningar genom att bidra till kunskapsutveckling, digital kompetens, kritiskt tänkande, och informationssökning
  • bidrar till att både elever och lärare får tillgång till såväl fysiska som digitala pedagogiska verk-tyg, samt vägledning i att välja och använda dem
  • bidrar till att eleverna utvecklar sin språkliga förmåga och förmågan att läsa och förstå texter av olika slag
  • stödjer eleverna i att uppnå sina mål utifrån varje elevs individuella förutsättningar genom att bidra till kunskapsutveckling, digital kompetens, kritiskt tänkande, och informationssökning

Talböcker genom Legimus

Genom skolbiblioteket kan elever med någon form av läsnedsättning få tillgång till talböcker genom Legimus. 

Läs mer på www.legimus.se eller kontakta skolbiblioteket för mer information.